کاخ اعظم کنستانتین استانبول

یکی از مهمترین آثار به جا مانده از دوره بیزانس کاخ اعظم کنستانتین می باشد در این کاخ بقایای حیاط حمام و اتاق و طاق ها و راه روهای بزر گ طولانی که همگی نشانه شوکوه آن دوره می باشد. این کاخ به دستور کنستانتین در قرن چهارم بنا شده است و مساحت 100.000 متر مربع می باشد ساخت این کاخ 23 سال طول کشیده و امروزه موزه بزرگ موزاییک در این این کاخ می باشد ان کاخ امروزه یکی از محبوب ترین آثار در میان مسافران تور استانبول که علاقه به تاریخ دارند می باشد.